Klasa 7 - zadania i rozwiązania

Program MS Word, Lekcja 1 zad. 1 - 11
lekcja 1

Program MS Word, Lekcja 2 zad. 12 - 23
lekcja 2,3

JS, Lekcja 1
JS, Lekcja 1

JS, Lekcja 2
JS, Lekcja 1

Wprowadzenie do Algorytmiki, wybrane zadania_3
Wprowadzenie do Algorytmiki, wybrane zadania

ZajęciaDomowe_Zadanie+1
ZajęciaDomowe

ZajęciaDomowe_Zadanie+2
ZajęciaDomowe_-2
ZajęciaDomowe_Przykład

ZajęciaDomowe_3
ZajęciaDomowe_-3

ZajęciaDomowe_4+Zadanie
ZajęciaDomowe_-4

ZajęciaDomowe_5+Zadanie
ZajęciaDomowe_5

ZajęciaDomowe_6+Zadanie; klasa 7 Podstawowe informacje nt. grupy roboczej i udostępniania zasobów na dysku lokalnym
ZajęciaDomowe_6

ZajęciaDomowe_7 algorytmika i programowanie
ZajęciaDomowe_6

ZajęciaDomowe_8 XIV konkurs Bóbr
klasa 7 lekcja 8